Festskrift til 50-årsjubileet

Festskriftet fra 2004 ble laget til 50 års jubileet.