Globale prosjekter

Soroptimister for utdanning og ledelse 
Soroptimist Internationals langtidsprosjekt 
Educate to Lead (2011-2021) 

Global Impact Report 2012-13
Global Impact Report 2011

10. desember-appellen 2013-15: See Solar, Cook Solar
10. desember-appellen 2011 & 2012: Birthing in the Pacific

Utdanningsfondet (1985 -)
Norske soroptimisters utdanningsfond deler hvert år ut 40-50 utdanningsstipender til kvinner i utviklingsland med soroptimistklubber tilknyttet SI Europa, hovedsaklig i Afrika. 
Norske soroptimisters utdanningsfond vant SI Europa sin Best Practice Award for 2012!

Moldovaprosjektet mot menneskehandel (2006 - ) 
SI Norgesunionens Moldovaprosjekt for å forebygge menneskehandel (trafficking). 
Gir 100 jenter på 4 internatskoler opplæring i livsmestring. Utdanning og bolig til 30 jenter. 
Også kalt Hopes and dreams for everyone
Salg av lilla sløyfer støtter prosjektet. Foiler 
Fredrikstadklubben har aktivt støttet dette arbeidet

Lakshmi Ashrams Venner   (1990 - ) 
Økonomisk støtte til pikeskolen Lakshmi Ashram i Indias nordøstlige fjellområder. 
Undervisningen bygger på Gandhis ideer. 
Kontaktperson Devi Pandey, pandey.devi@gmail.com

SOS-barnebyer   (2000 - ) 

Soroptimister for vann og mat 
Ca 1 milliard mennesker i verden har ikke tilgang til rent vann. 
FNs internasjonale tiår for vann (2005-2015) har som delmål å halvere andelen mennesker som er uten rent vann. 
SI Europa er engasjert i dette arbeidet gjennom sin satsing påSoroptimists go for water and food (2011-2013), en videreføring av Soroptimists go for water (2009-2011). 
Prosjektet LifeStrawFamily, også kalt Rent vann til Moldova, ble bl.a. støttet av overskudd fra Representantskaps- og landsmøtet i Bergen 2011. Foiler

Fredrikstadklubben har en egen arbeidsgruppe som støtter vannprosjektet.