Programkomiteer 2021/22

Programansvarlig (PA) nå Marit Barvik

og assisterende programansvarlig (APA) Grete R. Moe 

Komiteene er:

Aktualiteter

Moldova

Lokalt prosjekt 

Belyse soroptimismen

Arrangementer