Programkomiteer 2018 /19

Lise Kari Viksmo er vår nye programansvarlig .

Komiteene er :

Aktualitets-komiteen

Moldova komiteen

Madangobe komiteen

Komite  som skal belyse soroptimisme

Arrangements komiteen