Bli medlem i Soroptimist Union of Norway

Vil du vite mer om hva vi står for?

Se video.

Soroptimistklubbene i Norge har lokale og felles prosjekter.

Her en video om felles prosjektene.