Medlemsblad

Medlemsbladet Soroptima blir gitt ut av SI Norgesunionen, og det er 
tilgjengelig i bladbar versjon på nett. Du finner det på høyresiden på startsiden vår.