Infobrosjyre

Infobrosjyre utarbeidet av SI Norgesunionen gir kortfattet informasjon om soroptimistorganisasjonen.

Fredrikstad soroptimistklubb hører til distrikt Øst 1. Du kan lese mer om oss på side 23 i brosjyren.