Om Fredrikstad Soroptimistklubb

Fredrikstad Soroptimistklubb ble stiftet i 1954. Klubben har i dag 42 medlemmer.

Ordet soroptimist betyr fritt oversatt 'best for kvinner'
og er utledet av de latinske ordene soror som betyr 'søster' og optima som betyr 'best'.

Vi er et nettverk av kvinner fra forskjellige yrker som arbeider for å BEDRE KVINNERS OG JENTERS LIV 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom utdanning, "empowerment" og ved å tilrettelegge for personlig utvikling.

Fredrikstad Soroptimistklubb er en lokal klubb i SI Norgesunionen og SI Europe, som er tilsluttet Soroptimist International (SI), en verdensomspennende frivillig organisasjon som er religiøst og partipolitisk nøytral.

SI har generell rådgivende status med fast representasjon og talerett i FN, og deltagelse på FN-konferanser. 
SI samarbeider med flere FN-organisasjoner, 
bl.a. UN Women (kvinner), UNESCO (utdanning, vitenskap, kultur), FAO  (ernæring og landbruk) og UNEP (miljø).

Norske soroptimister samarbeider med FN-sambandet.

Soroptimist International har som motto
en global stemme for kvinner

SI Europaføderasjonen har representasjon i Europarådet, European Women's Lobby og OSCE.

I Norge er soroptimistene tilsluttet FOKUS - 
Forum for Kvinne- og Utviklingsspørsmål, og er høringsinstans i spørsmål som gjelder kvinner. 

Soroptimistappellen

La oss være oppriktige i vennskap

og vise evne til fred og forståelse.

La oss være villige til å hjelpe og tjene.

La oss alltid sette oss høye mål

og utføre vårt arbeid med verdighet og under ansvar.

 

Engelsk versjon:

Let us be sincere in friendship and demonstrate ability to peace and understanding.

Let us be willing to help and serve.

Let us always set our high goals and perform our work with dignity and responsibility.