Om Fredrikstad Soroptimistklubb

Fredrikstad Soroptimistklubb ble stiftet i 1954 og fyller 66 år i år. Klubben har i dag 52 medlemmer.

Ordet soroptimist betyr fritt oversatt 'best for kvinner'
og er utledet av de latinske ordene soror som betyr 'søster' og optima som betyr 'best'.

Vi er et nettverk av kvinner fra forskjellige yrker som arbeider for å BEDRE KVINNERS OG JENTERS LIV 
lokalt, nasjonalt og internasjonalt gjennom utdanning, "empowerment" og ved å tilrettelegge for personlig utvikling.

Fredrikstad Soroptimistklubb er en lokal klubb i SI Norgesunionen og SI Europe, som er tilsluttet Soroptimist International (SI), en verdensomspennende frivillig organisasjon som er religiøst og partipolitisk nøytral.

SI har generell rådgivende status med fast representasjon og talerett i FN, og deltagelse på FN-konferanser. 
SI samarbeider med flere FN-organisasjoner, 
bl.a. UN Women (kvinner), UNESCO (utdanning, vitenskap, kultur), FAO  (ernæring og landbruk) og UNEP (miljø).
Les mer om SI og FN her og her.
Norske soroptimister samarbeider med FN-sambandet.

Soroptimist International har som motto
en global stemme for kvinner

SI Europaføderasjonen har representasjon i Europarådet,European Women's Lobby og OSCE.

I Norge er soroptimistene tilsluttet FOKUS - 
Forum for Kvinne- og Utviklingsspørsmål, og er høringsinstans i spørsmål som gjelder kvinner.

 Til 50-årsjubileet i 2004 ble det laget et festskrift som kan leses

 Til 60-årsjubileet i 2014 kom nytt festskrift, kan leses her

 

 

Gamlebyen i Fredrikstad