Velkommen til Fredrikstad Soroptimistklubb

Fredrikstad soroptimistklubb er tilsluttet organisasjonen Soroptimist International, et verdensomspennende kvinnenettverk som arbeider for å bedre kvinners og jenters levekår lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Soroptimist International har generell rådgivende status og talerett i FN, og vårt motto er å være 
en global stemme for kvinner.

 

Vår klubb feiret i 2014 60-årsjubileum.

 

Soroptimistappellen

La oss være oppriktige i vennskap og vise evne til fred og forståelse.

La oss være villige til å hjelpe og tjene.

La oss alltid sette oss høye mål og utføre vårt arbeid med verdighet og under ansvar.

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt.Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima