Velkommen til Fredrikstad soroptimistklubb

Vi i Fredrikstad soroptimistklubb engasjerer oss lokalt og internasjonalt. Under Hva skjer kan du lese vårt møteprogram og handlingsplan.

Angående situasjonen i Ukraina

Fredrikstad soroptimistklubb støtter flyktninger fra Ukraina på flere måter.

  • Sendt opprop fra Fredrikstad Soroptimistklubb
  • Noen av klubbens medlemmer jobber som frivillige for Røde kors ved flyktningemottaket i Råde.
  • Fredrikstad kommune har invitert frivillige organisasjoner til å samarbeide om støtte til flyktninger fra Ukraina som skal bosettes i kommunen. Klubben har sagt ja til å bidra hvor det det vil bli behov, f.eks med språkopplæring, praktiske oppgaver ved eventuelle arrangementer og som veivisere. Foreløpig har det ikke kommet mange flyktninger til byen, men vi deltar på ukentlige informasjonsmøter med kommunen.
  • Klubben har bidratt med pengestøtte øremerket flyktningearbeid i Polen og Moldova. En aktivitet for å samle inn penger var gjennomføring av amerikansk auksjon. Med et rikholdig gevinstbord fra medlemmene og en sprudlende auksjonarius som skapte stor stemning, satt budene løst og resultatet endte på kr.7.800,-.

   

Penger er sendt til våre søsterklubber i Polen og Moldova som forvalter midlene på beste måte. Vi har fått tilbakemelding fra disse klubbene om at pengene har kommet fram og hvordan de vil bli benyttet.

Følgende beløp er donert:

  • 17 800.- til Moldova
  • 10.000.- til Gdansk (vår vennskapsklubb i Polen)

Soroptimistene i Borge og Fredrikstad markerer den 25.november hvert år den internasjonale dagen «Avskaffelse av vold mot kvinner – vold i nære relasjoner» et samarbeidsprosjekt med Fredrikstad kommune.

 

Oransje dager

Detaljert program for dagen.

Pressemelding 

 

Presidentskiftet i Fredrikstad Soroptimistklubb på Hvaler gjestehage.

Bilder fra kvelden finner dere under billedgalleri Hva Skjer?

Heidi Oehmichen (til venstre), overtok president vervet 1.oktober etter Torill Tangen.

 

Fredrikstad  Soroptimistklubb er en del av organisasjonen Soroptimist International .

Det er et verdensomspennende nettverk som arbeider for å fremme levevilkårene for kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  
Soroptimist International har generell rådgivende status og talesett i  FN .

Vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

Artikkel i fredrikstad blad 8-mars-2021

La vår globale stemme bli hørt.

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars markerer klubben med, Kvinner på kartet En kulturhistorisk byvandring i Fredrikstad

Denne vandringen anbefales for alle kulturinteresserte mennesker og er flott å gjøre sammen med familie og venner.  

Redaktører og forfattere er Hild Haaheim og Elisabeth Lønnå. Boka heter «Kvinner på kartet». Vi har gitt ut boka på Kvitveis forlag som Marit Aasbrenn, medlem av Fredrikstad Soroptimistklubb  og hennes mann Magne, driver. Flere har bidratt med tekster og ideer , blant annet Torild Marie Nielsen også fra vår klubb. Det er Fredrikstad Kvinnesaksforening som var initiativtaker til boka. Boken er utsolgt fra forlaget, men de er vil trykke den opp igjen dersom det er nok interesse for det. https://www.kvitveis.no/

 

Lystenning av Lykkeberget 25.11 2020 

Dagen ble markert av Sorotimistklubbene i hele landet. 

Her finner du pressemelding og informasjon.

Farg verden orange

 Distriktsmøte oktober 2020

"Ut i det blå" 2020

Vår klubb feiret i 2014 60-årsjubileum.

 

Soroptimistappellen

Let us be sincere in friendship and demonstrate ability to peace and understanding.

Let us be willing to help and serve.

Let us always set our high goals and perform our work with dignity and responsibility.

 

Konto nr til Fredrikstad Soroptimistklubb er 1080 46 16808

VIPS #20511 Loddsalg (Brukes ikke til innbetaling av kontigent)

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt. Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima