Velkommen til Fredrikstad Soroptimistklubb

Soroptimistene i Borge og Fredrikstad

Markerer den internasjonale dagen «Avskaffelse av vold mot kvinner – vold i nære relasjoner» et samarbeidsprosjekt med Fredrikstad kommune.

 

Oransje dager

Detaljert program for dagen.

Hjelp oss til å henge opp plakater. Print ut.

 

Presidentskiftet i Fredrikstad Soroptimistklubb på Hvaler gjestehage.

Bilder fra kvelden finner dere under billedgalleri Hva Skjer?

Heidi Oehmichen (til venstre), overtok president vervet 1.oktober etter Torill Tangen.

 

Fredrikstad  Soroptimistklubb er en del av organisasjonen Soroptimist International .

Det er et verdensomspennende nettverk som arbeider for å fremme levevilkårene for kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  
Soroptimist International har generell rådgivende status og talesett i  FN .

Vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

Artikkel i fredrikstad blad 8-mars-2021

La vår globale stemme bli hørt.

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars markerer klubben med, Kvinner på kartet En kulturhistorisk byvandring i Fredrikstad

Denne vandringen anbefales for alle kulturinteresserte mennesker og er flott å gjøre sammen med familie og venner.  

Redaktører og forfattere er Hild Haaheim og Elisabeth Lønnå. Boka heter «Kvinner på kartet». Vi har gitt ut boka på Kvitveis forlag som Marit Aasbrenn, medlem av Fredrikstad Soroptimistklubb  og hennes mann Magne, driver. Flere har bidratt med tekster og ideer , blant annet Torild Marie Nielsen også fra vår klubb. Det er Fredrikstad Kvinnesaksforening som var initiativtaker til boka. Boken er utsolgt fra forlaget, men de er vil trykke den opp igjen dersom det er nok interesse for det. https://www.kvitveis.no/

 

Lystenning av Lykkeberget 25.11 2020 

Dagen ble markert av Sorotimistklubbene i hele landet. 

Her finner du pressemelding og informasjon.

Farg verden orange

 Distriktsmøte oktober 2020

"Ut i det blå" 2020

Vår klubb feiret i 2014 60-årsjubileum.

 

Soroptimistappellen

Let us be sincere in friendship and demonstrate ability to peace and understanding.

Let us be willing to help and serve.

Let us always set our high goals and perform our work with dignity and responsibility.

 

Konto nr til Fredrikstad Soroptimistklubb er 1080 46 16808

VIPS #20511 Loddsalg (Brukes ikke til innbetaling av kontigent)

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt. Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima