Velkommen til Fredrikstad soroptimistklubb

Fredrikstad Soroptimistklubb er en del av organisasjonen Soroptimist International .

Det er et verdensomspennende nettverk som arbeider for å fremme levevilkårene for kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Soroptimist International har generell rådgivende status og talesett i FN .

Vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

Vi engasjerer oss lokalt og internasjonalt. Under Hva skjer kan du lese vårt møteprogram og handlingsplan.

----

Frivillighetens dag 2022

Lørdag 10.9.22 på Frivillighetens dag har Fr.stad- og Borgesoroptimistene vist seg fram og delt ut vafler på torget i byen. Medlemmer fra Fr.stadklubben har solgt vafler til inntekt for Ukrainaprosjekter, på torget i Gamlebyen.

 

----

Ukraina

Fredrikstad soroptimistklubb støtter flyktninger fra Ukraina på flere måter

Enkel norsk språktrening – Vår språkkafè har blitt realitet!

Lørdag 20.8.22 hadde Dagsavisen Demokraten en flott artikkel:

Frivilligheten styrker språktrening for ukrainske flyktninger

En gruppe ukrainere i Fredrikstad har de siste månedene fått et viktig norskgrunnlag på veien mot målet om å få seg jobb, og hjelpe barna gjennom skole og barnehage.

Katya, Natalya og Natasha er tre av de ukrainske kvinnene som deltar på Fredrikstad Soroptimistforenings språkkafé.
Av20/08/2022 07:05

– Jeg liker ikke rips. Rips er surt.

Rundt et bord på det tidligere sykehjemmet Emil Mørchs minne, nå Fredrikstad kommunes midlertidige møteplass for ukrainske flyktninger, sitter seks kvinner og utveksler hverdagsnorske gloser.

De kom til Norge fra det krigsherjede hjemlandet sitt i mars og april, og gjennom sommeren har de sammen med ytterligere tre kvinner og en mann fått verdifull språktrening i regi av Fredrikstad soroptimistklubb. Tema for undervisningen når Dagsavisen Demokraten er innom, er frukt og farger.

– Jeg må si at de er virkelig interesserte. De jobber, noterer, får gloser og vil virkelig noe. Sist gang snakket vi litt om at en gang i uka ikke er nok. De må ha mye mer, men det er en bra start. Jeg syns vi skal være litt stolte over å ha gitt dem et tilbud nå i sommer, sier president i den lokale soroptimistklubben og initiativtaker til språkkafeen, Heidi Oehmichen til Dagsavisen Demokraten.

----

Slik startet det...

Sommeren 2022 har klubben i samarbeid med Fredrikstad kommune, startet språkopplæring for flytninger fra Ukraina. 10 personer møtes hver tirsdag gjennom hele sommeren for å lære norsk. Foreløpig skal prosjektet vare frem til 30 august. Undervisningen foregår med hjelp av ca 10 av våre medlemmer. To av medlemmene gjennomfører to timer med språktrening, og det er alltid overlapp ved at en som har vært med på forrige ukes kurs deltar i opplæringen.

President Heidi har vært primus motor og sørget for at vi fikk startet med dette.

Ivrige gruppedeltakere (alle har samtykket i publisering av bildet på facebook)

Kaffepausen er viktig for språktrening er krevende. I kaffepausen kan vi skravle litt om det meste med hjelp av litt engelsk, kroppspråk, litt tysk og nye lærte norske ord.

Det er givende å bidra med dette, og våre ukrainske elever er svært glade og takknemlige for at de får dette tilbudet. Ved oppstart har vi gjort det klart at det bare er noen få av oss som har lærerutdannelse, men språktrening skal de få så det monner. Vi har også en tolk tilstede.

Det er laget en opplæringsplan for hele kurset. Etter hver kursdag skriver de som har undervist en kort rapport om hva som er gjennomgått og hva som bør repeteres og tas opp neste gang. Det legges vekt på aktiv deltakelses underveis og deltakerne får hjemmelekser til neste gang.

Andre aktiviteter

  • Sendt opprop fra Fredrikstad Soroptimistklubb
  • Noen av klubbens medlemmer jobber som frivillige for Røde kors ved flyktningemottaket i Råde.
  • Fredrikstad kommune har invitert frivillige organisasjoner til å samarbeide om støtte til flyktninger fra Ukraina som skal bosettes i kommunen. Klubben har sagt ja til å bidra hvor det det vil bli behov, f.eks med språkopplæring, praktiske oppgaver ved eventuelle arrangementer og som veivisere. Foreløpig har det ikke kommet mange flyktninger til byen, men vi deltar på ukentlige informasjonsmøter med kommunen.
  • Klubben har bidratt med pengestøtte øremerket flyktningearbeid i Polen og Moldova. En aktivitet for å samle inn penger var gjennomføring av amerikansk auksjon. Med et rikholdig gevinstbord fra medlemmene og en sprudlende auksjonarius som skapte stor stemning, satt budene løst og resultatet endte på kr.7.800,-.

Penger er sendt til våre søsterklubber i Polen og Moldova som forvalter midlene på beste måte. Vi har fått tilbakemelding fra disse klubbene om at pengene har kommet fram og hvordan de vil bli benyttet.

Følgende beløp er donert:

  • 17 800.- til Moldova
  • 10.000.- til Gdansk (vår vennskapsklubb i Polen)

----

 

SNLA (Soroptimist Nordic Leadership Academy) er en ukes opplæring med fokus på lederskap og selvutvikling for unge kvinner mellom 20 og 30 år. Planlegging og gjennomføring av SNLA går på omgang mellom de nordiske landene.

SNLA arrangeres i år for femte gang. Vertsland i år er Island.

Katharina Marie Klever Næss (26) fra Fredrikstad er en av fem norske deltakere på SNLA i år. Kurset arrangeres på Island siste uke i juni. Hun kvalifiserte for deltakelse i konkurranse med 18 svært gode søkere fra Norge.

Katharina er utdannet psykolog fra Aarhus Universitet, og jobber nå ved Nidelv DPS ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Hun har gjennom oppveksten vært opptatt av dans og kultur. Gjennom Kulturskolen I Fredrikstad

deltok hun i utvekslingsprosjekt i 6 måneder i Nairobi i Kenya, hvor hun både var tilknyttet et lokalt dansekompani og deltok i organisasjonens sykehusklovner. "Det var en fantastisk, utviklende og lærerik opplevelse hvor jeg ble kjent med mange fine mennesker, lærte mye om Afrikas historie og politiske forhold, fikk litt erfaring med ledelse og fikk godt innblikk i hvordan hverdagen er for unge mennesker - og spesielt kvinner - i en storby i Øst-Afrika", sier Katharina.

Hennes motivasjon for å søke om å få bli med på SNLA på Island var ønsket om å lære mer om ledelse, ledelsesstrategier, ledelsestyper og hvordan skape et godt og trygt miljø som leder. Det nordiske aspektet ved SNLA var også en viktig faktor. "Jeg ønsker å bli kjent med spennende unge kvinner fra de nordiske landene, å kunne diskutere og reflektere sammen med våre forskjellige kulturelle utgangspunkt, og å være med på at det nordiske samarbeidet vedlikeholdes. I tillegg er jeg nysgjerrig på organisasjonen Soroptimist International og ser dette som en god mulighet for å bli bedre kjent med deres verdier og arbeid. Og så må jeg jo si at en reise til Island var veldig fristende", sier Katharina.

Vi ønsker henne lykke til med deltakelsen på SNLA på Island og håper forventningene innfris.

----

Soroptimistene i Borge og Fredrikstad markerer den 25.november hvert år den internasjonale dagen «Avskaffelse av vold mot kvinner – vold i nære relasjoner» et samarbeidsprosjekt med Fredrikstad kommune.

 

Oransje dager

Detaljert program for dagen.

Pressemelding

----

Presidentskiftet i Fredrikstad Soroptimistklubb på Hvaler gjestehage.

Bilder fra kvelden finner dere under billedgalleri Hva Skjer?

Heidi Oehmichen (til venstre), overtok president vervet 1.oktober etter Torill Tangen.

----

Artikkel i fredrikstad blad 8-mars-2021

La vår globale stemme bli hørt.

----

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars 2021 markerte klubben med Kvinner på kartet - En kulturhistorisk byvandring i Fredrikstad

Denne vandringen anbefales for alle kulturinteresserte mennesker og er flott å gjøre sammen med familie og venner.

Redaktører og forfattere er Hild Haaheim og Elisabeth Lønnå. Boka heter «Kvinner på kartet». Vi har gitt ut boka på Kvitveis forlag som Marit Aasbrenn, medlem av Fredrikstad Soroptimistklubb og hennes mann Magne, driver. Flere har bidratt med tekster og ideer , blant annet Torild Marie Nielsen også fra vår klubb. Det er Fredrikstad Kvinnesaksforening som var initiativtaker til boka. Boken er utsolgt fra forlaget, men de er vil trykke den opp igjen dersom det er nok interesse for det. https://www.kvitveis.no/

 

 

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt. Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima