Velkommen til Fredrikstad Soroptimistklubb

Fredrikstad  Soroptimistklubb er en del av organisasjonen Soroptimist International .

Det er et verdensomspennende nettverk som arbeider for å fremme levevilkårene for kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  
Soroptimist International har generell rådgivende status og talesett i  FN .

Vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

Artikkel i fredrikstad blad 8-mars-2021

La vår globale stemme bli hørt.

Den internasjonale kvinnedagen 8. mars markerer klubben med, Kvinner på kartet En kulturhistorisk byvandring i Fredrikstad

Pga av Koronasituasjonen, går hver komite i grupper og vi holder min. 1 meter avstand. Denne vandringen anbefales for alle kulturinteresserte mennesker og er flott å gjøre sammen med familie og venner.  

Redaktører og forfattere er Hild Haaheim og Elisabeth Lønnå. Boka heter «Kvinner på kartet». Vi har gitt ut boka på Kvitveis forlag som Marit Aasbrenn, medlem av Fredrikstad Soroptimistklubb  og hennes mann Magne, driver. Flere har bidratt med tekster og ideer , blant annet Torild Marie Nielsen også fra vår klubb. Det er Fredrikstad Kvinnesaksforening som var initiativtaker til boka. Boken er utsolgt fra forlaget, men de er vil trykke den opp igjen dersom det er nok interesse for det. https://www.kvitveis.no/

Fredrikstad Soroptimistklubb har begynt å ha møter på Teams. 

10. februar hadde vi årsmøte på Teams. Det var vellykket uten tekniske problemer, og hadde god deltakelse. Årsrapport for perioden 1. oktober 2019 til 30. september 2020. Soroptimistklubbene følger ikke kalenderåret, planen er å endre dette fra 2022.  Etter det formelle årsmøtet hadde vi et flott yrkesforedrag av Liv Molvik Lundegaard.

Har du som medlem problemer med å bruke Teams?

Dersom du som medlem i klubben  har problemer med å bruke teams, så kan du ta kontakt med Liv Lundegaard Mobil 905 01 448, eller Katinka Hughes Mobil 952 37 940. Alle kan benytte Teams, dersom de har en PC med internett tilgang eller en Smartphone. Neste møte på Teams er Onsdag 10. mars klokken 19.00. Teama er vennskapsprosjektet. Se forøvrig møteprogram.

Lystenning av Lykkeberget 25.11 2020 

Dagen ble markert av Sorotimistklubbene i hele landet. 

Her finner du pressemelding og informasjon.

Farg verden orange

 Distriktsmøte oktober 2020

"Ut i det blå" 2020

Vår klubb feiret i 2014 60-årsjubileum.

 

Soroptimistappellen

Let us be sincere in friendship and demonstrate ability to peace and understanding.

Let us be willing to help and serve.

Let us always set our high goals and perform our work with dignity and responsibility.

 

Konto nr til Fredrikstad Soroptimistklubb er 1080 46 16808

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt. Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima