Velkommen til Fredrikstad soroptimistklubb

Fredrikstad Soroptimistklubb er en del av organisasjonen Soroptimist International .

Det er et verdensomspennende nettverk som arbeider for å fremme levevilkårene for kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Soroptimist International har generell rådgivende status og talesett i FN .

Vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

Vi engasjerer oss lokalt og internasjonalt. 

Under Hva skjer kan du lese vårt møteprogram og handlingsplan.

Litt om våre prosjekter (Du kan lese mer om våre prosjekter under Hva gjør vi.)

Forebygging av vold i nære relasjoner - arrangement 25.11.23

Fredrikstad kommune skriver på sine nettsider:

Derfor er Villa Lykkeberg lyssatt i oransje

Villa Lykkeberg i Fredrikstad er lyst opp i oransje som en del av 16-dagers kampanjen «oransje dager».
Villa Lykkeberg etter mørkets frembrudd, lyssatt i oransje
Villa Lykkeberg etter mørkets frembrudd, lyssatt i oransje.

Villa Lykkeberg ble lyssatt i anledning FNs internasjonale dag for avskaffelse av vold mot kvinner fra 25. november. Kampanjen «oransje dager» varer i 16 dager, fra 25. november til 10. desember 2023.

Kampanjen («Read the Signs») i regi av Soroptimistenes Europaføderasjon fokuserer på forebygging, før et skadelig forhold blir til et voldelig samliv. Kampanjen oppfordrer oss alle til å være oppmerksomme på tegnene på skadelige relasjoner og skjult vold. Det er viktig at vi alle, som foreldre, venner, naboer, eller kolleger, kan «Read the Signs».

De åtte tegnene på vold i nære relasjoner, inkluderer intensitet, sjalusi, kontroll, isolasjon, kritikk, undergraving, beskyldninger og sinne.

Statistikken viser en bekymringsfull virkelighet, med hvert fjerde drap i Norge klassifisert som et partnerdrap, hvor partnervold er registrert i syv av ti tilfeller før utfallet ble fatalt. Alle oppfordres til å varsle politiet dersom man mistenker vold eller trusler, da vold i nære relasjoner er straffbart etter norsk lov. Det går også an å kan kontakte krisesenter, eller ringe Vold- og overgrepslinjen på 116 006.

Tidligere i år presenterte Nasjonalt kunnskapssenter for vold og traumatisk stress (NKVTS) rapporten «Omfang av vold og overgrep i den norske befolkningen». Konklusjonen i rapporten er at vold og overgrep fortsatt utgjør et betydelig samfunnsproblem i Norge. Omfanget er høyt i befolkningen, og kvinner er ekstra utsatt for alvorlig vold i nære relasjoner og seksuell vold. Menn er mer utsatt for fysisk vold enn kvinner. Sammenlignet med den forrige undersøkelsen, rapporterte flere av deltakerne i studien om alvorlig vold. Det ble også avdekket at kun en liten andel av voldstilfellene var kjent for politi og rettsvesen, og mindre enn halvparten av de berørte hadde snakket om opplevelsene med helsepersonell.

Dette er sjette året på rad at Villa Lykkeberg lyser oransje som en symbolsk handling mot vold i nære relasjoner. Initiativet støttes av Fredrikstad kommune, som vedtok Plan mot vold i nære relasjoner, 2022–2029, i bystyret i februar i fjor. Kommunen har et eget oransjeteam bestående av fagfolk som jobber med temaet, sammen med Familievernkontoret, Krise- og incestsenteret, og politiet. For å styrke kunnskap og kompetanse arrangeres det et fagseminar for ansatte og samarbeidspartnere den 7. desember.

Kvinnekalender 2024

Vi har laget en flott kalender med tekst og bilder om nålevende og historiske foregangskvinner fra Fredrikstad

Kalenderen kan kjøpes for kr. 200, og overskuddet går uavkortet til våre prosjekter, bl.a soroptimistenes utdanningsfond og vår språkkafe for ukrainske kvinner i Fredrikstad.

Kontakt oss på epost fredrikstad@soroptimistnorway.no

Ukraina

Enkel norsk språktrening – Vi fortsetter med språkkafe høsten 2023!

Høsten 2023 fortsetter vi med vår populære språkkafe for ukrainske flyktninger. Denne gang i lokalene til Frivillighetssentralen. De har søkt penger fra IMDI og kan derfor bistå med penger til læremidler.  Flere av de som var med tidligere, har nå fått plass på FRIS (Fr.stad internasjonale skole). Engasjementet og motivasjonen  for å lære seg norsk er stor. Men flere, spesielt eldre, har ikke fått denne muligheten, og kommer derfor tilbake til oss. Det kommer også stadig nye ukrainere til byen. Noen av dem vil gjerne være med på språkafeen. 

Informasjon om soroptimistene er oversatt til ukrainsk.

Oransjedager 25.november-10.desember 

Disse dagene markerer soroptimistene arbeidet med nei til vold mot kvinner. Fredrikstad og Borge soroptimistklubb har markert dette sammen de siste årene, og er i gang med planlegging av årets aktiviteter, denne gang i samarbeid med Høgskolen i Østfold.

Moldova

Norgesunionen og mange av de norske klubbene har gjennom mange år støtte arbeid gjennom soroptimistklubber i Moldova. Arbeidet består i støtte til utdanning og livsmestring, rent vann, barnehager og sist , men ikke minst ukrainske flyktninger som har kommet til Moldova. Fredrikstadklubben har deltatt aktivt på flere områder.

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima