Velkommen til Fredrikstad soroptimistklubb

Fredrikstad Soroptimistklubb er en del av organisasjonen Soroptimist International .

Det er et verdensomspennende nettverk som arbeider for å fremme levevilkårene for kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Soroptimist International har generell rådgivende status og talesett i FN .

Vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

Vi engasjerer oss lokalt og internasjonalt. 

Under Hva skjer kan du lese vårt møteprogram og handlingsplan.

Litt om våre prosjekter (Du kan lese mer om våre prosjekter under Hva gjør vi.)

Forebygging av vold i nære relasjoner - arrangement 25.11.23

Lykkeberg ved Rådhuset, Fredrikstad ble lyssatt for sjette gang

Arrangement ble avholdt på Fredrikstad kino tirsdag 28.november

 

Amanuensis Stine E. Torp Løkkeberg ved HIØ: Digital vold – negative opplevelser mellom ungdom som er i en intim relasjon, eller i et forhold. Orientering om høyskolens utdanningstilbud innenfor temaet.

Høyskolelektor Holger Karadaki ved HIØ: Kulturelle perspektiver på vold i nære relasjoner.

Sosionom med spesialisering Marte Nilssen: Helsestasjon for ungdom Fredrikstad kommune – Praktiske perspektiver og vinklinger.

Programmet ble avsluttet med den norske filmen «NATT» av Mona Hoel.

 

Kvinnekalender 2024

Vi har laget en flott kalender med tekst og bilder om nålevende og historiske foregangskvinner fra Fredrikstad

Kalenderen kan kjøpes for kr. 200, og overskuddet går uavkortet til våre prosjekter, bl.a soroptimistenes utdanningsfond og vår språkkafe for ukrainske kvinner i Fredrikstad.

Kontakt oss på epost fredrikstad@soroptimistnorway.no

Ukraina

Enkel norsk språktrening – Vi fortsetter med språkkafe høsten 2023!

Høsten 2023 fortsetter vi med vår populære språkkafe for ukrainske flyktninger. Denne gang i lokalene til Frivillighetssentralen. De har søkt penger fra IMDI og kan derfor bistå med penger til læremidler.  Flere av de som var med tidligere, har nå fått plass på FRIS (Fr.stad internasjonale skole). Engasjementet og motivasjonen  for å lære seg norsk er stor. Men flere, spesielt eldre, har ikke fått denne muligheten, og kommer derfor tilbake til oss. Det kommer også stadig nye ukrainere til byen. Noen av dem vil gjerne være med på språkafeen. 

Informasjon om soroptimistene er oversatt til ukrainsk.

Oransjedager 25.november-10.desember 

Disse dagene markerer soroptimistene arbeidet med nei til vold mot kvinner. Fredrikstad og Borge soroptimistklubb har markert dette sammen de siste årene, og er i gang med planlegging av årets aktiviteter, denne gang i samarbeid med Høgskolen i Østfold.

Moldova

Norgesunionen og mange av de norske klubbene har gjennom mange år støtte arbeid gjennom soroptimistklubber i Moldova. Arbeidet består i støtte til utdanning og livsmestring, rent vann, barnehager og sist , men ikke minst ukrainske flyktninger som har kommet til Moldova. Fredrikstadklubben har deltatt aktivt på flere områder.

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima