Velkommen til Fredrikstad Soroptimistklubb

Fredrikstad  Soroptimistklubb is connected to the organization Soroptimist International , a world-wide women's network that works to improve the living conditions of women and girls locally, nationally and internationally.
Soroptimist International har generell rådgivende status og talesett i  FN , og vårt motto er å være 
en global stemme for kvinner .

 

Vår klubb feiret i 2014 60-årsjubileum.

 

Soroptimistappellen

Let us be sincere in friendship and demonstrate ability to peace and understanding.

Let us be willing to help and serve.

Let us always set our high goals and perform our work with dignity and responsibility.

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt. Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima