Velkommen til Fredrikstad soroptimistklubb

Fredrikstad Soroptimistklubb er en del av organisasjonen Soroptimist International .

Det er et verdensomspennende nettverk som arbeider for å fremme levevilkårene for kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.
Soroptimist International har generell rådgivende status og talesett i FN .

Vårt motto er å være en global stemme for kvinner.

Vi engasjerer oss lokalt og internasjonalt. 

Under Hva skjer kan du lese vårt møteprogram og handlingsplan.

Litt om våre prosjekter (Du kan lese mer om våre prosjekter under Hva gjør vi.)

Ukraina

Enkel norsk språktrening – Vi fortsetter med språkkafe høsten 2022!

Høsten 2022 fortsetter vi med språkkafe for ukrainske flyktninger. Denne gang i lokalene til Frivillighetssentralen. De har søkt penger fra IMDI og kan derfor bistå med penger til læremidler. Stina Røyrvik i kommunen har hjulpet oss med å skaffe nye deltakere, 10 stk,, og tre av dem var også med på språkkafeen i sommer. Flere av de som var med i sommer, har nå fått plass på FRIS (Fr.stad internasjonale skole).

Informasjon om soroptimistene er oversatt til ukrainsk.

Oransjedager 25.november-10.desember 

Disse dagene markerer soroptimistene arbeidet med nei til vold mot kvinner. Fredrikstad og Borge soroptimistklubb har markert dette sammen de siste årene.

Moldova

Norgesunionen og mange av de norske klubbene har gjennom mange år støtte arbeid gjennom soroptimistklubber i Moldova. Arbeidet består i støtte til utdanning og livsmestring, rent vann, barnehager og sist , men ikke minst ukrainske flyktninger som har kommet til Moldova. Fredrikstadklubben har deltatt aktivt på flere områder.

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima