Velkommen til Fredrikstad Soroptimistklubb

Fredrikstad  Soroptimistklubb er en del av organisasjonen Soroptimist International .

Det er et verdensomspennende nettverk som arbeider for å fremme levevilkårene for kvinner og jenter lokalt, nasjonalt og internasjonalt.  
Soroptimist International har generell rådgivende status og talesett i  FN .

Vårt motto er å være  en global stemme for kvinner.

Bli med på lystenning av Lykkeberget 25.11

Soroptimistene i Borge og Fredrikstad markerer den internasjonale kampanjen «Avskaffelse av vold mot kvinner og barn – vold i nære relasjoner» - et samarbeidsprosjekt med Fredrikstad kommune.

Dagen blir markert av Sorotimistklubbene i hele landet. 

Her finner du pressemelding og informasjon.

Farg verden orange

 Distriktsmøte oktober 2020

"Ut i det blå" 2020

 

Vår klubb feiret i 2014 60-årsjubileum.

 

Soroptimistappellen

Let us be sincere in friendship and demonstrate ability to peace and understanding.

Let us be willing to help and serve.

Let us always set our high goals and perform our work with dignity and responsibility.

Bli medlem!

Ønsker du å bli soroptimist? Send en e-post til klubben, så vil vi ta kontakt. Du kan også kontakte unionsstyret på post@soroptimistnorway.no

Medlemsblad

Soroptima - Medlemsblad for Norsk Soroptima