Tidligere prosjekter

I festskriftet fra 2004 til klubbens 50-årsjubileum kan du lese om klubbens arbeid.

I det siste året har klubben arbeidet med stemmerettsjubileet og har markert malereren Edvard Munch. Utstillingen Munchs mødre ble presentert av vårt klubbmedlem Torill Stokkan.

Arbeidet til Chivi Foundation har blitt støttet med ulike prosjekter, dette gjelder også Rent vann til Moldovaprosjeket og støtte til utdanningsfondet til Soroptimist International.

Fredrikstadklubben støttet arbeidet  til Chivi Foundation i Zimbabwe- dette var vårt hovedprosjekt.

Mer om denne organisasjonen finner du på deres facebookside www.facebook.com/pages/Chivi-Foundation/149397981836397