Lokale og internasjonale prosjekter

Vi støtter soroptimistorganisasjonens prosjekter, blant annet Utdanningsfondet og Moldovaprosjektet. I tillegg gjennomfører vi prosjekter på lokalt nivå. Hovedprosjektet siden 2022 har vært og er, gjennomføring av ukentlig språkkafe for ukrainske flyktninger i Fredrikstad.