Lokale og internasjonale prosjekter

Vi støtter soroptimistorganisasjonens prosjekter, blant annet Utdanningsfondet og Moldovaprosjektet. I tillegg gjennomfører vi prosjekter på lokalt nivå.