Møteprogram 2016/17

Klubbens medlemsmøter

Møtene er på K60 hvis annet ikke er avtalt

Programmet 2016/17