Møteprogram 2020/2021

Klubbens medlemsmøter

Klubbmøtene våre er på K60  hvis annet ikke er avtalt.

Vi møtes andre onsdag i hver måned, men det er ikke møter i  Juli og August

Programmet 2018/2019

Programmet 2019/2020

Programmet 2020/2021