Møteprogram 2018 /2019

Klubbens medlemsmøter

Klubbmøtene våre er på K60  hvis annet ikke er avtalt.

Vi møtes andre onsdag i hver måned, men det er ikke møter i Juni, Juli og August

Programmet 2018/2019