Hva gjør vi?

Du finner informasjon om Soroptimist International her.

Prosjektarbeid - bevisstgjøring, formidling og handling - skal bidra til realisering av 
Soroptimist Internationals mål for perioden 2011-2021:

Educate, Empower, Enable - Soroptimist International skal BEDRE KVINNERS OG JENTERS LIV og status 
gjennom utdanning, myndiggjøring/selvstyrking og ved å tilrettelegge for personlig utvikling 
Delmål: 
1. Bedre kvinners og jenters mulighet for formell og uformell opplæring 
2. Bedre mulighetene for økonomisk selvstendighet og bærekraftige arbeidsvilkår for kvinner 
3. Gjøre slutt på vold mot kvinner og jenter og sikre kvinners deltakelse i konfliktløsning 
4. Sikre kvinner og jenter tilstrekkelig mat og best mulige helsetjenester 
5. Ivareta kvinners og jenters særlige behov ved å sikre et bærekraftig miljø og redusere effektene av klimaendringer og naturkatastrofer

Programmålene støtter opp om FNs tusenårsmål.

For at Soroptimist International skal kunne beholde sin generelle rådgivende status og talerett i FN, må klubbene rapportere om sine aktiviteter i såkalte (programfokusrapporter PFR).

Soroptimist International sitt motto:

a global voice for women