Arbeidsgrupper

Programansvarlig (PA) Ida Fredriksen og assisterende programansvarlig (APA) Mette Kolle

Arbeidsgrupper:

Prosjektgruppe (lokale og internasjonale prosjekter)

Oransjegruppe (markering av 25.november og arbeid for avskaffelse av vold mot kvinner)

Programgruppe (arbeidsgruppe som bistår PA og APA) 

Arrangementsgruppe (nyttårsfest)

Verve- og trivselsgruppe (verve nye medlemmer, ta vare på medlemmene vi har, ta initiativ til utflukter og ansvar for «Ut i det blå»)