Styret og tillitskvinner 2021-22

Styret 2021/22 

Styret i Fredrikstad Soroptimistklubb 2021-22

Heidi Oehmichen, president       (Bilde, høyre nederst)

Marit Aasbrenn, visepresident     (Ikke tilstede da bildet ble tatt)

Anita Amundsen, sekretær         (Bilde, 3 fra venstre)

Mette Bakken, kasserer             ( Bilde, 1 fra venstre)

Liv Molvik Lundegaard, styrem   (Bilde, 2 fra høyre)

Unni Meum, vara                       (Ikke tilstede da bildet ble tatt)

Wenche Ellefsen, vara                (Bilde 2 fra venstre)