Styret og tillitskvinner 2021-22

Vi venter på bilde...

 


 

Styret i Fredrikstad Soroptimistklubb 2021-22

Heidi Oehmichen, President 

Mette Bakken, Visepresident

Anita Amundsen, Sekretær

Sanja Hasecic, Kasserer

Liv Molvik Lundegaard, Styremedlem

Unni Meum Vara 

Wenche Ellefsen Vara