Ukraina

Fredrikstad soroptimistklubb støtter flyktninger fra Ukraina på flere måter. Vår hovedaktivitet er språkkafè hver tirsdag

Språkkafe - Enkel norsk språktrening 

Fredrikstad soroptimistklubb startet med språkkafe for ukrainske flyktninger sommeren 2022, og gjennomførte dette gjennom høsten 2022, hele 2023. Vi fortsetter med dette og er nå i gang med vårsesongen 2024.

Vi møtes en gang i uken og lærer bort norsk på en enkel og uformell måte gjennom samtaler, praktiske øvelser og gjennomgang av ord og uttrykk på norsk. Språkkafeen er en suksess, og vi opplever at deltakerne er svært fornøyde, og vi har gleden av å bli kjent med nye innbyggere i byen vår.

 1.kvartal 2024 ble avsluttet med tur i nærmiljøet. Korte og nære turer kan også by på gode opplevelser.

Andre aktiviteter

  • Sendt opprop fra Fredrikstad Soroptimistklubb
  • Noen av klubbens medlemmer jobber som frivillige for Røde kors ved flyktningemottaket i Råde
  • Klubben har bidratt med pengestøtte øremerket flyktningearbeid i Polen og Moldova. En aktivitet for å samle inn penger var gjennomføring av amerikansk auksjon. Med et rikholdig gevinstbord fra medlemmene og en sprudlende auksjonarius som skapte stor stemning, satt budene løst og resultatet endte på kr.7.800,-.

Penger er sendt til våre søsterklubber i Polen og Moldova som forvalter midlene på beste måte. Vi har fått tilbakemelding fra disse klubbene om at pengene har kommet fram og hvordan de vil bli benyttet.

Følgende beløp er donert:

17 800.- til Moldova

10.000.- til Gdansk (vår vennskapsklubb i Polen)

Lørdag 20.8.22 hadde Dagsavisen Demokraten en flott artikkel om språkafeen:

Frivilligheten styrker språktrening for ukrainske flyktninger

En gruppe ukrainere i Fredrikstad har de siste månedene fått et viktig norskgrunnlag på veien mot målet om å få seg jobb, og hjelpe barna gjennom skole og barnehage.

Katya, Natalya og Natasha er tre av de ukrainske kvinnene som deltar på Fredrikstad Soroptimistforenings språkkafé.
Av20/08/2022 07:05

– Jeg liker ikke rips. Rips er surt.

Rundt et bord på det tidligere sykehjemmet Emil Mørchs minne, nå Fredrikstad kommunes midlertidige møteplass for ukrainske flyktninger, sitter seks kvinner og utveksler hverdagsnorske gloser.

De kom til Norge fra det krigsherjede hjemlandet sitt i mars og april, og gjennom sommeren har de sammen med ytterligere tre kvinner og en mann fått verdifull språktrening i regi av Fredrikstad soroptimistklubb. Tema for undervisningen når Dagsavisen Demokraten er innom, er frukt og farger.

– Jeg må si at de er virkelig interesserte. De jobber, noterer, får gloser og vil virkelig noe. Sist gang snakket vi litt om at en gang i uka ikke er nok. De må ha mye mer, men det er en bra start. Jeg syns vi skal være litt stolte over å ha gitt dem et tilbud nå i sommer, sier president i den lokale soroptimistklubben og initiativtaker til språkkafeen, Heidi Oehmichen til Dagsavisen Demokraten.

----

Slik startet det...

Sommeren 2022 har klubben i samarbeid med Fredrikstad kommune, startet språkopplæring for flytninger fra Ukraina. 10 personer møtes hver tirsdag gjennom hele sommeren for å lære norsk. Foreløpig skal prosjektet vare frem til 30 august. Undervisningen foregår med hjelp av ca 10 av våre medlemmer. To av medlemmene gjennomfører to timer med språktrening, og det er alltid overlapp ved at en som har vært med på forrige ukes kurs deltar i opplæringen.

President Heidi har vært primus motor og sørget for at vi fikk startet med dette.

Ivrige gruppedeltakere (alle har samtykket i publisering av bildet på facebook)

Kaffepausen er viktig for språktrening er krevende. I kaffepausen kan vi skravle litt om det meste med hjelp av litt engelsk, kroppspråk, litt tysk og nye lærte norske ord.

Det er givende å bidra med dette, og våre ukrainske elever er svært glade og takknemlige for at de får dette tilbudet. Ved oppstart har vi gjort det klart at det bare er noen få av oss som har lærerutdannelse, men språktrening skal de få så det monner. Vi har også en tolk tilstede.

Det er laget en opplæringsplan for hele kurset. Etter hver kursdag skriver de som har undervist en kort rapport om hva som er gjennomgått og hva som bør repeteres og tas opp neste gang. Det legges vekt på aktiv deltakelses underveis og deltakerne får hjemmelekser til neste gang.