Soroptimist nordic leadership academy (SNLA)

SNLA (Soroptimist Nordic Leadership Academy)

Dette er en ukes opplæring med fokus på lederskap og selvutvikling for unge kvinner mellom 20 og 30 år. Planlegging og gjennomføring av SNLA går på omgang mellom de nordiske landene.

Norgesunionen hadde ansvar for arrangementet på Røros i 2018. Fredrikstadklubben som da hadde representanter  unionsstyret som 1.og 2.visepresident, hadde prosjektledelsen for gjennomføringen. Kun fem jenter fra hvert land får plass på dette kurset. Klubben har hvert år fått med lokale deltakere.

SNLA arrangeres i 2022 for femte gang. Vertsland i år er Island.

Katharina Marie Klever Næss (26) fra Fredrikstad er en av fem norske deltakere på SNLA i år. Kurset arrangeres på Island siste uke i juni. Hun kvalifiserte for deltakelse i konkurranse med 18 svært gode søkere fra Norge.

Katharina er utdannet psykolog fra Aarhus Universitet, og jobber nå ved Nidelv DPS ved St. Olavs Hospital i Trondheim.

Hun har gjennom oppveksten vært opptatt av dans og kultur. Gjennom Kulturskolen I Fredrikstad

deltok hun i utvekslingsprosjekt i 6 måneder i Nairobi i Kenya, hvor hun både var tilknyttet et lokalt dansekompani og deltok i organisasjonens sykehusklovner. "Det var en fantastisk, utviklende og lærerik opplevelse hvor jeg ble kjent med mange fine mennesker, lærte mye om Afrikas historie og politiske forhold, fikk litt erfaring med ledelse og fikk godt innblikk i hvordan hverdagen er for unge mennesker - og spesielt kvinner - i en storby i Øst-Afrika", sier Katharina.

Hennes motivasjon for å søke om å få bli med på SNLA på Island var ønsket om å lære mer om ledelse, ledelsesstrategier, ledelsestyper og hvordan skape et godt og trygt miljø som leder. Det nordiske aspektet ved SNLA var også en viktig faktor. "Jeg ønsker å bli kjent med spennende unge kvinner fra de nordiske landene, å kunne diskutere og reflektere sammen med våre forskjellige kulturelle utgangspunkt, og å være med på at det nordiske samarbeidet vedlikeholdes. I tillegg er jeg nysgjerrig på organisasjonen Soroptimist International og ser dette som en god mulighet for å bli bedre kjent med deres verdier og arbeid. Og så må jeg jo si at en reise til Island var veldig fristende", sier Katharina.

Vi ønsker henne lykke til med deltakelsen på SNLA på Island og håper forventningene innfris.