Nei til vold mot kvinner

25.november 10.desember - Oransje dager

Soroptimistene i Borge og Fredrikstad markerer den 25.november hvert år den internasjonale dagen «Avskaffelse av vold mot kvinner – vold i nære relasjoner» et samarbeidsprosjekt med Fredrikstad kommune.

Markering av FNs dag "Avskaffelse av vold mot kvinner."
Lyssetting av LYKKEBERG med etterfølgende arrangement.
Årets fokus er "READ THE SIGNS", forebyggende for å hindre vold.
Se program under
VELKOMMEN 25.11. KL18.