Forebygging av vold i nære relasjoner

Velkommen til arrangement om forebygging av vold i nære relasjoner. Et lyssatt Lykkeberg forteller byens innbyggere at Fredrikstad igjen ønsker å fremstå som en foregangsby for kampanjen

Soroptimistene i Borge og Fredrikstad markerer den 25.november hvert år den internasjonale dagen «Avskaffelse av vold mot kvinner – vold i nære relasjoner» et samarbeidsprosjekt med Fredrikstad kommune.

Markering av FNs dag "Avskaffelse av vold mot kvinner."
Lørdag 25.november kl.15.00 lyssetting av LYKKEBERG med etterfølgende arrangement.
Årets fokus er "READ THE SIGNS", forebyggende arbeid for å hindre vold.
Tirsdag 28.11. KL18.00 inviterte vi til arrangement på Fredrikstad kino.

Det varforedrag av:

• Amanuensis Stine E. Torp Løkkeberg ved HIØ: Digital vold – negative opplevelser mellom ungdom som er i en intim relasjon, eller i et forhold. Orientering om høyskolens utdanningstilbud innenfor temaet.

• Høyskolelektor Holger Karadaki ved HIØ: Kulturelle perspektiver på vold i nære relasjoner.

• Sosionom med spesialisering Marte Nilssen: Helsestasjon for ungdom Fredrikstad kommune – Praktiske perspektiver og vinklinger.

Programmet avsluttet med den norske filmen «NATT» av Mona Hoel.